DOPORUČENÍ A INFORMACE

Jede se za plného provozu na silnicích. Každý účastník zodpovídá sám za sebe a za dodržování pravidel silničního provozu. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí.

Na startu každé „etapy" seznámí organizátoři účastníky s plánem cesty, objasní místa přestávek a sdělí další důležité informace k trase.

Nejde o závod, jde o výlet. „Nevyhrává" nejrychlejší, ale ten kdo dojede celý a zdravý bez porušení předpisů.

Děti do 15 let mohou jet jen v doprovodu rodičů. Za děti, které mají ze zákona povinnost mít ochrannou cyklistickou přilbu a nebudou ji mít po celou dobu cesty na hlavě, zodpovídají rodiče.

 

Ubytování v jednotlivých místech si hradí a domlouvá účastník sám, dle svých představ a možností. Přehled ubytování najde účastník na těchto webových stránkách a je pouze informační.

Každý z účastníků má s sebou povinnou výbavu pro cyklisty.

Všem účastníkům doporučujeme absolvování tras s ochrannou cyklistickou přilbou (děti dle zákona ji mají povinně).

Na cestu doporučujeme treková nebo horská kola.

Soutěže a jejich pravidla budou zveřejněna na internetu.

Dodržují se časy odjezdů.

Všichni budeme účastníky silničního provozu a tak pamatujme na dodržování pravidel bezpečnosti.
PARTNEŘI

      

 

 

 

 

© Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Věžní 26, P.O.BOX 85, 586 01 Jihlava
vysocinounakole@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
Kraj Vysočina      Vysočinou turisticky